Unikatne oznake

Oznake od punog materijala dobijene livenjem ili sečenjem kao i sve vrste reklama izrađenih po posebnoj nameni

Pod unikatnim oznakama podrazumevamo sve reklamne oznake izrađene pod specijalnim zahtevima naših klijenta kao što su: oznake malih dimenzija ili debljine koje ne mogu da se izrade sa standardnom tehnologijom kao i korišćenje specijalnih materijala za izradu.

Livene oznake - Koriste se za unutrašnju i spoljnu upotrebu. U enterijeru se najviše primenjuju za označavanje objekta kao što su oznake soba i druga usmeravanja.

Materijali od koji se izrađuju livene oznake su: Bronza, Mesing i Aluminijum.

Postoje dve tehnike graviranja livenih oznaka:

  • Ecovanje (graviranje hemijskim putem) - Gravirani tekst se može bojiti a reklamne table mogu biti mat ili polirane.
  • Livenje u pesku - Koriste se kalupi za livenje čiji je sastavni deo pesak. Najviše se primenjuje kod odlivaka složenih konstrukcija koji se prave u malim serijama.

Preporučena minimalna dimenzija livenih oznaka je 300mm a preporučena maksimalna dimenzija je 1000mm sa preporučenom debljinom od 2-50mm.

 

 

  

 

 

Obrada zahteva za reklamu resize