Svetleće reklame

Kant reklame - Reklame sa bočnim LED osvetljenjem - Kliritne reklame

Kant svetleća reklama se izrađuju od providnog pleksiglasa na koji se postavljaju pojedinačna slova ili se aplicira tekst sa folijom. Najveći efekat ove vrste reklama se postiže graviranjem pleksiglasa koji prilikom osvetljavanja isijava i formira oreol oko svakog pojedinačnog slova.

Prosvetljavanje se vrši SMD-LED na uobičajeno dizajniranoj ploči. Osvetljenje se postavlja na gornjoj ili donjoj ivici reklame.

Svetleći paneli predstavljaju jednu vrstu kliritnih oznaka. Preporučuju se kada je neophodno da reklama bude izrazito male debljine zbog nedostatka prostora. Za izradu svetlećih panela se koristi specijalni osvetljeni akril debljine 8mm. Aplikacija teksta se sprovodi uz pomoć folije.

Preporučena minimalna dimenzija oznaka je 100mm a preporučena maksimalna dimenzija je 600mm sa preporučenom debljinom od 20mm.

 

            

 

Picture12

Određivanje visine oznaka u zavisnosti od razdaljne posmatrača:

Distanca (m)
Minimalna zahtevana visina (mm)
30
100
75
250
110
400
150
550
230
850
305
1100
400
1450

 

Određivanje visine oznaka u zavisnosti od brzine kretanja vozila:

Visna slova
50 km/h
65 km/h
100 km/h
130 km/h
150 mm
1,4 s
1 s
0,7 s
0,5 s
200 mm
1,8 s
1,4 s
0,9 s
0,7 s
300 mm
3 s
2 s
1,5 s
1 s
460 mm
4 s
3 s
2 s
1,5 s
600 mm
5,5 s
4 s
2,75 s
2 s
900 mm
8 s
6 s
4 s
3 s

 

3m folije resizeRal karta resizeObrada zahteva za reklamu resize