Flah Reklame - Reklame od Inoxa, mesinga, bronze, aluminijuma

 

Reklame se mogu aplicrati direktno na podlogu ili preko distancera. Ovaj model reklama spada moderne jednostavne reklame a vrlo povoljne reklame.

 

Često se koriste kao informativne oznake za označavanje sadržaja i namene nekog dela prostora.

Materijali i tehnologije se biraju da omoguće jednostavno održavanje a pri tome da ispune fukciju i formu vihunskog dizajna.

 

flah reklame od inoksa, mesinga, bronze, aluminijuma, metaling signs, beograd