Konzolne reklame ili dvostrane reklame

Konzolne reklame su klasične dvostrane reklame sa ojačanom konstrukcijom tako da može da podnese udare vetra. Konzolne reklamse se postavljaju na minimu 2,5m od podloge i maksimalno su udaljene od fasade 1,5m. Prosvetljavaju se LED tehnologijom a izradjuju se od alubonda, aluminijuma, klirita ili kombinacijom navedenih materijala i inoksa.