3D svetleće reklame

3D Svetleća slova sa platnom - svetleće reklame sa led diodama

Prednost izrade 3D slova sa zategnutim platnom je u cenovnoj ekonomičnosti u odnosu na ostala 3D slova. Preporučujemo ih za oznake na velikoj visini i oznake velikih dimenzija.

Prosvetljavanje ove vrste oznaka se vrši sa LED modulima ili sa Fluo rasvetom.

Materijal koji koristimo za izradu ovog tipa 3D slova je Aluminijum.

Preporučena minimalna dimenzija 3D slova sa platnom je 1.000mm a preporučena maksimalna dimenzija je 3.000mm sa preporučenom debljinom od 175mm za LED module.

Cena proizvoda zavisi od dimenzija oznake, kompleksnosti, načina osvetljenja, izbora tehnologije i sl. Početna cena za standardni natpis sa profesionalnim LED osvetljenjem je u intervalu 70€- 150€ po znaku.

 

     

 

 Određivanje visine oznake u zavisnosti od razdaljine posmatrača:

{supertable table transpose}

Distanca (m)  Minimalna zahtevana visina (mm)
30 100
75 250
110 400
150 550
230 850
305 1100
400 1450

 {/supertable}

 

Određivanje visine oznake u zavisnosti od brzine kretanja vozila:

{supertable table}

Visna slova 50 km/h 65 km/h 100 km/h 130 km/h
150 mm 1,4 s 1 s 0,7 s 0,5 s
200 mm 1,8 s 1,4 s 0,9 s 0,7 s
300 mm 3 s 2 s 1,5 s 1 s
460 mm 4 s 3 s 2 s 1,5 s
600 mm 5,5 s 4 s 2,75 s 2 s
900 mm 8 s 6 s 4 s 3 s

{/supertable}

 

3m folije resize   Ral karta resizeObrada zahteva za reklamu resize