3D svetleće reklame - Reklamna slova

3D slova sa pozadinskim LED osvetljenjem (hallo efekat) - 3D slova od klirita i aluminijuma

Ukoliko klijent želi da 3D slova imaju pozadinsko osvetljenje tada se prilikom montaže ova vrsta slova distancira od podloge što dovodi do ravnomernog raspršavanja svetla na fasadu. Ovakvim načinom prosvetljavanja 3D slova stvaraju oreol oko sebe, popularno nazvano "hallo efekat".

3D reklame izrađene na ovakav način vrlo su efektne i daju luksuznost objektu. Preporučuju se sa spoljnu i unutrašnju upotrebu.

Materijali koji se koriste u izradu ove vrste reklama su: Klirit, Aluminijum i Inox.

3D slovo može da se izrađuje samo sa frontom od inoxa a bokovi (stranice slova) mogu biti od klirita. U ovoj izredbi slovo ima znatno pristupačniju cenu a efekat je sličan kao i kod prohromskog 3D slova.

Preporučena minimalna dimenzija 3D slova sa hallo efektom je 200mm a preporučena maksimalna dimenzija je 1500mm sa preporučenom debljinom 40mm za LED module.

Cena proizvoda zavisi od dimenzija oznake, kompleksnosti, načina osvetljenja, izbora tehnologije i sl. Početna cena za standardni natpis sa profesionalnim LED osvetljenjem je u intervalu 70€- 150€ po znaku.

 

                                                                      

 

  

 

Određivanje visine oznake u zavisnosti od razdaljine posmatrača:

{supertable table transpose}

Distanca (m)  Minimalna zahtevana visina (mm)
30 100
75 250
110 400
150 550
230 850
305 1100
400 1450

 {/supertable}

 

Određivanje visine oznake u zavisnosti od brzine kretanja vozila:

{supertable table}

Visna slova 50 km/h 65 km/h 100 km/h 130 km/h
150 mm 1,4 s 1 s 0,7 s 0,5 s
200 mm 1,8 s 1,4 s 0,9 s 0,7 s
300 mm 3 s 2 s 1,5 s 1 s
460 mm 4 s 3 s 2 s 1,5 s
600 mm 5,5 s 4 s 2,75 s 2 s
900 mm 8 s 6 s 4 s 3 s

{/supertable}

 

3m folije resizeRal karta resizeObrada zahteva za reklamu resize