3D svetleće reklame -Reklamna slova

3D slova sa frontalnim LED osvetljenjem 

3D slova izrađena po ovoj tehnologiji su slova sa niskim profilom koje ne zahtevaju akrilne noseće lajsne. Sa jakim osvetljenjem, 3D slova izrađena na ovaj način, omogućavaju veran i realističan prikaz logotipa klijenta, što ih čine jednim od omiljenih oznaka kod dizajnera. Preporučujemo ih za primenu u enterijeru i eksterijeru.

Materijali koji se koriste u izradu ove vrste 3D reklama su: Klirit, Aluminijum i Inox. Front 3D slova se izrađuje od klirita a bok slova se izrađuje od klirita ili aluminijuma.

Prosvetljavanje ove vrste 3D slova je sa fronta (lica slova) i vrši se sa LED modulima.

Preporučena minimalna dimenzija izrade 3D slova je od 150mm a preporučena maksimalna dimenzija izrade je 800mm sa preporučenom debljinom od 70-150mm za LED module.

Cena proizvoda zavisi od dimenzija oznake, kompleksnosti, načina osvetljenja, izbora tehnologije i sl. Početna cena za standardni natpis sa profesionalnim LED osvetljenjem je u intervalu 70€- 150€ po znaku.

 

                                                                      

  

 Određivanje visine oznaka u zavisnosti od razdaljine posmatrača:

Distanca (m)
 Minimalna zahtevana visina (mm)
30
100
75
250
110
400
150
550
230
850
305
1100
400
1450

 

Određivanje visine oznaka u zavisnosti od brzine kretanja vozila:

Visna slova
150 mm
200 mm
300 mm
460 mm
600 mm
900 mm
50 km/h
1,4 s
1,8 s
3 s
4 s
5,5 s
8 s
65 km/h
1 s
1,4 s
2 s
3 s
4 s
6 s
100 km/h
0,7 s
0,9 s
1,5 s
2 s
2,75 s
4 s
130 km/h
0,5 s
0,7 s
1 s
1,5 s
2 s
3 s

 

3m folije resizeRal karta resizeObrada zahteva za reklamu resize