3D svetleće reklame - 3D LED Slova

3D vakumirana slova ili vakumati

Vakumiranje je proces termooblikovanja materijala u vidu ploča ili folije. Procesom vakumiranja se mogu izraditi željene trodimenzionalne forme odnosno vakumati. Vakumati imaju veoma široku primenu za eksterijerske oznake zbog čvrstoće izrade. 3D slova izrađena po ovoj tehnologiji nemaju oštre ivične završetke.

Prosvetljavanje ove vrste oznaka se vrši sa LED modulima ili Neonskim cevima.

Materijal koji se koristi u izradu ove vrste 3D reklama je Klirit.

Preporučena minimalna dimenzija vakumiranih 3D slova je 100mm a preporučena maksimalna dimenzija je 2000mm sa preporučenom debljinom do 100mm.

Cena proizvoda zavisi od dimenzija oznake, kompleksnosti, načina osvetljenja, izbora tehnologije i sl. Početna cena za standardni natpis sa profesionalnim LED osvetljenjem je u intervalu 70€- 150€ po znaku.

 

  

 

 Određivanje visine oznake u zavisnosti od razdaljine posmatrača:

{supertable table transpose}

Distanca (m)  Minimalna zahtevana visina (mm)
30 100
75 250
110 400
150 550
230 850
305 1100
400 1450

{/supertable}

 

Određivanje visine oznake u zavisnosti od brzine kretanja vozila:

{supertable table}

Visna slova 50 km/h 65 km/h 100 km/h 130 km/h
150 mm 1,4 s 1 s 0,7 s 0,5 s
200 mm 1,8 s 1,4 s 0,9 s 0,7 s
300 mm 3 s 2 s 1,5 s 1 s
460 mm 4 s 3 s 2 s 1,5 s
600 mm 5,5 s 4 s 2,75 s 2 s
900 mm 8 s 6 s 4 s 3 s

{/supertable}

 

3m folije resizeRal karta resizeObrada zahteva za reklamu resize