Wayfinding - Označavanje

Označavanje ima funkciju da informiše ljude o okolini (nepoznatoj) u izgrađenom okruženju. Važno je da se pokaže informacija na strateškim mestima kako bi usmeravala ljude u pravom pravcu.

Kompleksne strukture u izgrađenom okruženju se tumače i ostaju u ljudskom sećanju. Odstojanja, lokacije i vremena mogu biti upamćena drugačije nego što u izgledaju u stvarnosti.

Efikasan sistem označavanja je zasnovan na ljudskom ponašanju i sastoji se od sledećih karakteristika:

• Nemojte ih terati da misle

• Izgraditi sveobuhvatan, jasan i konzistentan vizuelni sistem komunikacija sa konciznom porukom

• Pokazati samo ono što je potrebno

• Pokazati podatke koji su relevantni za prostor, lokaciju i/ili navigacija na putu

• Ukloniti suvišne informacije

• Ukloniti nepotrebne elemente da bi stvorili jasnu vizuelnu sredinu.

 

 Hotel resizeunutrasnje oznake resizeSpoljnje oznake resizeObrada zahteva za reklamu resize