Održavanje i servis reklama

 

Ispravnost reklame je stvar imidža i zakonskih propisa. Zakonski propisi u Republici Srbiji obavezuju vlasnike reklamnih oznaka da obezbede njihov uredan izgled i ispravan rad. Ukoliko Vaše reklamne oznake nisu u skladu sa propisanim kriterijuma možete biti iznenađeni sa visokim kaznama koji primenjuju nadležni organi.

Istraživanja su pokazala da 85% Vaših klijenata živi u krugu od nekoliko desetina kilometara od Vašeg poslovnog objekta. Vaši ključni klijenti Vas ne mogu primetiti ako su Vaše poslovne oznake neoperativne i neefikasne. Ne dozvolite da se tama spusti na Vaš posao. Metaling je spreman da se suoči sa svim Vašim potrebama za signalizacijom i održavanjem.

Pošto smo već 20 godina u ovom poslu, znamo sve tipične nedostatke koji se javljaju s vremenom: gubitak sjaja, smanjen intenzitet svetla na reklami, izbledele boje, deformacije zbog vetra ili vrućine, te ostali problemi koji su ili rezultat loše izrade ili jednostavno deo neizbežnog umora materijala. Popravljamo i održavamo i reklame drugih proizvođača, ukoliko niste naš klijent.

Vršimo sve vrste popravaka reklama ako ih je moguće popraviti, ako nije (zbog prevelike štete) nudimo izradu identičnih novih elemenata koje je potrebno menjati. Možda i najčešća situacija je popravak razbijene reklame (zbog dečje igre ili nehotičnog razbijanja i sl.), ako je to slučaj zamena može biti relativno brza (ako je šteta mala) ili se mora raditi kompletno nova reklama (usled veće štete). Takođe, možemo unaprediti već postojeće svetleće reklame sa ugradnjom LED osvetljenja kako bismo Vam napravili uštedu na skupim računima za električnu energiju.

 

Redovno održavanje reklame podrazumeva:

 

Čišćenje reklame

Ukoliko želite samostalno da vršite čišćenje reklame obavezno isključite napajanje reklamne oznake.

Čišćenje reklame se vrši mekom krpom i vodom sa dodatkom deterdženta. Ukoliko postoje mrlje na reklami možete ih ukloniti alkoholom. Nakon čišćenja reklame nemojte uključivati napajanje narednih 24 sata, da bi se reklama u potpunosti osušila i da ne bi došlo do oštećenja.

Preporuka je da se čišćenje reklame vrši na svakih 4 – 6 meseci a u urbanim delovima može i češće.

 

Čišćenje korozije na reklami

Na čeličnim delovima Vaše reklamne oznake postoji mogućnost da se javi korozija nakon 3 do 5 godina od instalacije reklame. Koroziju možete ukloniti farbanjem uljanim bojama. Pre farbanja čelične delove očistiti mekom krpom sa rastvorom vode i deterdženta kako biste uklonili nakupljenu prašinu.

 

Održavanje apliciranog teksta (folija)

Metaling u proizvodnji koristi visokokvalitetne 3M folije za aplikaciju teksta koje imaju osmogodišnju garanciju proizvođača. Preporučujemo da foliju zamenite nakon isteka garancije.

 

Održavanje rasvete

U toku garantnog roka nije dozvoljeno otvaranje reklame i zamena rasvete jer dovodi do gubitka garancije. Metaling garantuje za ugrađenu rasvetu 2 godine od datuma instalacije reklame. Ukoliko nakon isteka garancije samostalno vršite zamenu rasvete, obavezno isključite napajanje pre ove intervencije.

Optimalna temperatura rada reklame treba da je od -35 do 85°C, na ovoj temperaturu proizvođač garantuje da neće doći do oštećenja LED čipa i samim tim gubitka intenziteta rasvete. Preporuka je da se tokom vrelih letnjih meseci, izbegava paljenje reklame ako je izložena direktnom sunčevom zračenju. Oštećenje se dešava samo u koliko rasveta radi na temperaturi preko dozvoljene.

 

Otvaranje reklame i preduzimanje bilo kakvih izmena na reklami bez ovlašćenja METALINGA dovodi do gubitka garancije (ako je u garantnom roku) prestanak odgovornosti proizvođača (ako je van garantnog roka).

Link za preuzimanje:

Uputstvo za rukovanje i održavanje reklama

Uputstvo za održavanje reklama Model - SST5

Uputstvo za održavanje reklama od providnog klirita