Potpun razumemo, da je cena bitna. Pozovite nas da razgovaramo da odredimo najpovoljnije rešenje za vas.

 

Pisati velike cenovnike koji su teško razumljivi nema smisla, sve svetleće reklame se proizvode specijalizovano prema potrebi klijenta. Metaling nudi potpuno rešenje brendiranja objekta koje se prilagođava zadatoj situaciji na terenu. 
Smatramo da je marketing isuviše važan, da bi bio predstavljen u formi cenovnika sličnog onom koji dobijate u kafiću. 

Naše usluge konsultacija su besplatne, a dobijate personalizovanu ponudu koja obuhvata sve troškove. Radi toga pozovite nas da razgovaramo.

Mi smo kompanija koja ima rešenja. Kreiramo prilagodljiva rešenja označavanja da bi zadovolji Vaše specifične potrebe i da odgovara Vašem budžetu. 

Nakon što nam Vi prenesete svoje ciljeve i viziju naš tim inženjera i dizajnera ponudiće najbolje rešenje, da odgovara kvalitetom i da garantuje statičku i dinamičku stabilnost, kako i da nema pomena boje i osvetljaja tokom eksplatacionog preioda.

Stub dobre poslovne saradnje između firmi krije se u dobroj komunikaciji, stoga se vodimo time da pre svega saslušamo Vaše potrebe, a zatim u skladu sa njima i Vašim raspoloživim budžetom izgradimo rešenje.

To su naše cene, i na taj način mi cenimo Vaše vreme i gradimo dugoročnu saradnju. Dobra ponuda je početak dugoročne saradnje, mi smo tu i posle garantnog roka da vodimo računa o našem zajedničkom projektu. Mi biramo naše partnere i saradneke pažljivo, pošto je to cena uspeha.